Suradnja Udruge hrvatskih sudaca sa CEELI Institutom iz Praga

Udruga hrvatskih sudaca nastavlja suradnju sa CEELI Institutom iz Praga. Nakon što je 38 članova UHS sudjelovalo na edukaciji iz europskog kaznenog prava u Pragu tijekom 2018. godine, UHS nastavlja suradnju sa CEELI Institutom.

Opširnije:Suradnja Udruge hrvatskih sudaca sa CEELI Institutom iz Praga

Zagreb, 20. rujna 2019.                                    

U povodu izjava i napisa vezanih uz pojedina postupanja ili odluka sudova, Udruga hrvatskih sudova izdaje

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 Udruga hrvatskih sudaca primjećuje da se opet pojavila epidemija izjava i medijskih komentara kojima se površno i bez osnovnog znanja o pravilima postupka, a osobito bez znanja o svim važnim činjenicama iz pojedinih postupaka, komentiraju postupci ili odluke sudova.

 Takve izjave i medijski komentari kojima se omalovažava vrijedan rad sudaca i u postupcima koji su u tijeku ne doprinose atmosferi vladavine prava i poštivanju trodiobe vlasti.

 

Za Udrugu hrvatskih sudaca,

zamjenik predsjednika UHS-a:

doc. dr. sc. Marin Mrčela

Poziv na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Županijski sud u Zagrebu
Općinski građanski sud u Zagrebu
Udruga hrvatskih sudaca
&
partneri

POZIVAJU VAS

na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama
23. rujna 2019. s početkom u 14,00 sati u kazalištu „Vidra“
na adresi Draškovićeva 80 u Zagrebu.

Poziv

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca sudjelovao na "Danima slovenskega sodstva" u Moravskim Toplicama 6. i 7. lipnja 2019. g.

Na poziv Slovenskog sodniškog društva predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec sudjelovao je na "Danima slovenskega sodstva" koji su se održali u organizaciji Slovenskega sodniškega društva i Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije u Moravskim Toplicama 6. i 7. lipnja 2019. godine.

Opširnije:Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca sudjelovao na "Danima slovenskega sodstva" u Moravskim...

 Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Kopenhagenu (Kraljevina Danska)

Godišnji sastanak EAJ 2019. u Kopenhagenu

Od 9. do 11. svibnja 2019. godine u Kopenhagenu (Kraljevina Danska) održan je redoviti godišnji sastanak Europske udruge sudaca (EAJ). Prvog dana 9. svibnja 2019. godine održana je konferencija za temu "Politika i sudovi - promjena odnosa" u prostorima Sveučilišta u Kopenhagenu.

Opširnije:Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Kopenhagenu (Kraljevina Danska)